Wijnervehessum.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Wijnerve Hessum.

Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De persoonsgegevens die u via onze website aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

Als u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld een review op een wijn, geeft u ons daarmee het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een vergoeding aan u verschuldigd is. Eventuele klachten en dergelijke vallen hier uiteraard niet onder.

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen bestellingen plaatsen via de website. Indien producten worden bezorgd, kan om een legitimatie worden gevraagd, indien er twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, is de bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, waarna tenminste de bezorgkosten à € 7,50 in rekening worden gebracht.

Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, informatie over de wijn) niet juist worden weergegeven. U kunt geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.

Wijnerve Hessum behoudt zich het recht voor actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

De website kan links bevatten naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Uw wijnbestelling kan worden opgehaald (na overleg over uitlevering), maar kan ook worden bezorgd. Bij een bestelling vanaf (minimaal) 12 flessen bezorgen wij -binnen een straal van 20 kilometer vanaf Dalfsen- gratis aan huis. Wanneer een bestelling buiten dit gebied moet worden bezorgd, berekenen wij € 0,19 per kilometer.

Bestellingen kunnen ook via DHL Parcel worden bezorgd.
De kosten zijn voor een pakket t/m 10 kg € 5,75.
NB: Een doos van 6 flessen weegt plusminus 9 kg.

Wij streven ernaar uw bestelling binnen drie dagen te leveren, maar we kunnen de levermomenten helaas niet garanderen. Wij accepteren geen aansprakelijkheid op een te late levering.

Alle prijzen getoond op onze website zijn inclusief 21% BTW.

Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.